Wat is het exposoom en wat is de impact ervan op de gezondheid?

Gezondheid is een complex begrip waarbij duidelijk is dat meerdere factoren van verschillende aard van invloed zijn. Sommige zijn relatief eenvoudig aan te passen; in andere gevallen is ons vermogen om invloed uit te oefenen minimaal of nul; en andere zijn praktisch statisch. Zoals we je bij vele gelegenheden hebben verteld, verandert je DNA niet gedurende je hele leven, je kunt het niet beïnvloeden om je kwaliteit van leven te verbeteren, maar je kunt wel andere omgevingsfactoren wijzigen, die ook een grote invloed hebben op je gezondheid en welzijn .

 

Wat is het exposoom?

Er wordt al tientallen jaren rekening gehouden met de invloed van genetica op onze gezondheid, maar onlangs is er een nieuw wetenschappelijk concept bedacht, bekend als het exposoom, dat wordt beschreven als het geheel van omgevingsbronnen waaraan we elke dag worden blootgesteld en die een enorme impact hebben op ons organisme vanaf de conceptie tot het einde van ons leven [1, 2]).

Er is waargenomen dat bijna 50% van de sterfgevallen wereldwijd verband houdt met langdurige blootstelling aan bepaalde stoffen zoals alcohol, tabak of kankerverwekkende deeltjes in de lucht.

 

Componenten van het exposoom

Er zijn verschillende soorten classificaties van het exposoom, afhankelijk van de geraadpleegde bron, maar we hebben gekozen voor een eenvoudige, aangezien het doel van deze publicatie is om het u gemakkelijk te maken één hoofdidee te begrijpen: uw gezondheid en welzijn zijn afhankelijk van natuurlijk op je DNA, maar ook op externe factoren en op jezelf. We zouden kunnen zeggen dat er twee hoofdtypen exposoom zijn, die we hieronder toelichten.

 

Externe blootstelling: 

Dit zijn factoren die de persoon niet kan moduleren of waarvan het vermogen om ze te moduleren minimaal is, zoals klimaat, lawaai, verkeer, luchtvervuiling of licht.

 

Intern of persoonlijk exposoom: 

Dit omvat componenten zoals lichaamsbeweging, voeding, de chemicaliën waaraan we worden blootgesteld, zoals tabak, of zelfs psychosociale aspecten, zoals de impact van sociale relaties of de sociaaleconomische positie van het individu. Dit zijn de factoren die we volledig kunnen moduleren of die we in ieder geval vrij breed kunnen beïnvloeden.

 

Hoe beïnvloedt het exposoom ons?

Zowel het interne als het externe exposoom beïnvloeden de biologische reacties van ons lichaam, zoals de darm, de mond of de huid microbiome, ontsteking, stress of epigenetica [3]. Deze biologische reacties zijn op hun beurt ook op de een of andere manier van invloed op factoren met betrekking tot onze gezondheid en ons welzijn.

exposoomBron: https://www.isglobal.org/-/el-exposoma-comprendiendo-el-efecto-del-entorno-en-nuestra-salud

Belang van het exposoom

Het is belangrijk om te weten dat deze factoren niet afzonderlijk van invloed zijn op ons organisme, maar dat er interacties zijn tussen verschillende componenten die een grotere impact kunnen hebben op onze gezondheid.

Wat momenteel duidelijk een vaststaand feit is dat door de wetenschappelijke gemeenschap wordt aanvaard, in tegenstelling tot wat jaren geleden werd aangenomen, is dat ons welzijn niet alleen afhangt van genetica, maar dat we verbonden zijn met onze omgeving. Dat wil zeggen, terwijl genetica een fundamentele rol speelt bij de aanleg voor bepaalde aandoeningen of ziekten, is het exposoom in veel gevallen in staat om te bepalen of deze aanleg zich al dan niet in elk individu manifesteert. Dit helpt ons te begrijpen waarom sommige ziekten vaker voorkomen bij bepaalde groepen mensen of in verschillende geografische gebieden.

Verschillende onderzoeken hebben interessante verbanden aangetoond tussen blootstelling aan het milieu en ziekten zoals kanker, hartaandoeningen, diabetes en sommige neurologische aandoeningen. Deze bevindingen dagen het verouderde idee uit dat gezondheid uitsluitend wordt bepaald door onze genen, waardoor nieuwe wegen worden geopend voor de preventie en behandeling van vele ziekten.

 

Onderzoek van het exposoom

Om dit nieuwe concept te bestuderen, voeren onderzoekers verschillende methoden uit, waaronder de volgende [4], [5]:

 • Monstername en meting: verschillende componenten van de omgeving worden bemonsterd, zoals voedsel, water, bodem, lucht of chemicaliën, die in bepaalde werkomgevingen voorkomen.
 • Omics-technologieën: genomics, transcriptomics, proteomics en metabolomics worden gebruikt om te analyseren hoe omgevingsblootstellingen genexpressie, eiwitten en metabolieten in ons lichaam beïnvloeden.
 • Bio-informatica-analyse: maakt de identificatie mogelijk van patronen en associaties tussen milieublootstelling en gezondheidsresultaten door middel van gegevens die zijn gegenereerd door omics-technologieën.
 • Studiecohorten: hierbij worden groepen individuen in de loop van de tijd gevolgd om hun blootstelling aan het milieu en hun gezondheid gedurende hun leven te beoordelen. Dit maakt het mogelijk om mogelijke correlaties tussen blootstellingen en gezondheidsresultaten in de loop van de tijd te identificeren.
 • Modellering en simulatie: maken voorspelling mogelijk van hoe omgevingsblootstelling kan interageren met genetische factoren en kan bijdragen aan het ziekterisico in bevolkingsgroepen.
 • Geïntegreerde benaderingen: probeer gegevens uit meerdere bronnen te combineren, zoals genetische informatie, milieugegevens en medische dossiers, om een ​​vollediger beeld te krijgen van hoe milieublootstellingen de gezondheid beïnvloeden.

Dankzij de kennis die we vandaag hebben over genetica en omgevingsfactoren, kan gepersonaliseerde geneeskunde worden uitgevoerd, die erin bestaat de behandeling van elke persoon toe te spitsen op zijn of haar individuele kenmerken en behoeften.

 

Uitdagingen bij de studie van het exposoom

Ethiek en gegevensbescherming

Bij het bestuderen van het exposoom moet rekening worden gehouden met bepaalde kwesties die de ethische grens kunnen overschrijden. De bovengenoemde methoden kunnen bijvoorbeeld het verzamelen van persoonlijke informatie inhouden, zoals de medische geschiedenis of levensgewoonten van elke persoon, dus om een ​​goede praktijk uit te voeren, is het noodzakelijk dat dit gebeurt met geïnformeerde toestemming en dat de de privacy van de onderzochte personen wordt beschermd zodat er geen misbruik van de gegevens wordt gemaakt.

Een andere grote uitdaging met betrekking tot het exposoom is het gebruik van de verkregen gegevens, aangezien deze informatie in veel gevallen niet uitsluitend voor onderzoek mag worden gebruikt, maar ook kan worden gebruikt om gegevens met betrekking tot de gezondheid van elk individu te commercialiseren, daarom is het noodzakelijk om een ​​reeks ethische normen vast te stellen om een ​​verantwoord gebruik van de gegevens te waarborgen.

Ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen

Aan de andere kant bestaat het risico dat sommige bevolkingsgroepen met lagere inkomens, of sommige minderheden, worden blootgesteld aan grotere milieurisico's terwijl ze minder toegang hebben tot kennis van het exposoom. Daarom moet er gelijkheid zijn tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Gegevens integratie

Ten slotte is de grootste uitdaging de integratie en analyse van gegevens, aangezien meerdere factoren, zowel milieu- als biologische, betrokken zijn bij de studie van het exposoom, dat correct moet worden geanalyseerd en gegroepeerd door wetenschappers, politici en de samenleving in het algemeen om een significant effect bereiken met de verkregen gegevens [4].

 

24Genetica en de exposoomstudie

Rekening houdend met het feit dat het exposoom een ​​reeks omgevingsfactoren omvat die kunnen worden gewijzigd, kunnen gewoonten worden verbeterd om een ​​gezonder leven te leiden met minder blootstelling aan stoffen die zeer schadelijk zijn voor ons lichaam. Dus hoewel de tests van 24Genetics aanleg voor bepaalde ziekten en eigenschappen aantonen, is de waarheid dat ze niet bepalend zijn voor de resultaten, maar eerder dat je misschien nooit een ziekte krijgt waarvoor je een hoger genetisch risico hebt dan de rest van de bevolking, omdat je leidt een gezonde leefstijl. Dit feit stelt ons in staat om te zien hoe onze dagelijkse keuzes met elkaar verweven zijn om een ​​impact te genereren op onze staat van gezondheid en welzijn.

Tegelijkertijd kan het tegenovergestelde effect optreden, dat wil zeggen dat we misschien niet genetisch vatbaar zijn voor bepaalde eigenschappen, maar het hebben van een reeks slechte gewoonten kan de schijn van pathologieën versterken.

Dit doet geen afbreuk aan de waarde van de informatie die wordt verkregen via een preventieve genetische test, omdat het ons in staat stelt te weten aan welke gebieden van onze gezondheid of ons welzijn we misschien meer aandacht moeten besteden en op twee belangrijke en verschillende manieren kunnen handelen:

 • Verdiep de studie van deze aanleg, afhankelijk van het type pathologie, familiegeschiedenis, enz., altijd onder toezicht van een arts of gezondheidswerker.
  Om die factoren van het exposoom waartoe we toegang hebben te voorkomen, te moduleren of te veranderen, levensgewoonten, werkomgeving, woonplaats, enz. te veranderen...
 • Een van de doelstellingen van de studie van genetica is om naar dokters te gaan om te voorkomen dat we ziekten oplopen of ontwikkelen, in plaats van te gaan wanneer we ze al moeten genezen.

Daarom moedigen we u vanuit 24Genetics aan om voor uw persoonlijk welzijn te zorgen en een gezond leven te leiden om mogelijke ziekten te voorkomen waarvoor u mogelijk meer vatbaar bent.

 

Bibliografie

[1] Vicente-Herrero, Ma T. et al. (geen datum) Exposoma: Un Nuevo Concepto en salud laboral en salud public, Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Beschikbaar op: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-62552016000300008 (Betreden: 09 augustus 2023). 

[2] AK;, BNM (geen datum) EXPOSOMAAL onderzoek in de context van geboortecohorten: wat hebben ze ons geleerd?, Annalen van allergie, astma en immunologie: officiële publicatie van het American College of Allergy, Asthma, & Immunology. Beschikbaar op: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32927048/ (geraadpleegd: 09 augustus 2023). 

[3] El Exposoma: Comprendiendo El Efecto del Entorno en Nuestra Salud (2020) IS Globaal. Beschikbaar op: https://www.isglobal.org/-/el-exposoma-comprendiendo-el-efecto-del-entorno-en-nuestra-salud (geraadpleegd: 09 augustus 2023). 

[4] Buck Louis, GM, Smarr, MM en Patel, CJ (2017) The Exposome Research Paradigm: een kans om de ecologische basis voor menselijke gezondheid en ziekte te begrijpen, Huidige milieugezondheidsrapporten. Beschikbaar op: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5363405/ (geraadpleegd: 09 augustus 2023). 

[5] Meester, L. et al. (2022) Multi-omics handtekeningen van het menselijke vroege leven exposoom, Natuur nieuws. Beschikbaar op: https://www.nature.com/articles/s41467-022-34422-2 (geraadpleegd: 09 augustus 2023). 

 

Geschreven door Debora Pino García

Geneticus

Genetica en sportblessures

Genetica en sportblessures

Sportblessures Blessures zijn een van de grootste zorgen van atleten, omdat ze, ongeacht de sport die ze beoefenen, eraan worden blootgesteld. Vaak herhalen de media dat bepaalde sportfiguren voortdurend terugvallen van dezelfde blessure, maar waarom gebeurt dit? De...

Lees verder
Data Privacy. Bescherming van uw genetische erfenis.

Data Privacy. Bescherming van uw genetische erfenis.

In het digitale tijdperk gaat de technologie met grote sprongen vooruit en dit heeft ervoor gezorgd dat het begrip van onze genetica ongekende niveaus heeft bereikt. In deze fascinerende reis van zelfontdekking zijn wij bij 24Genetics er trots op voorop te lopen en u inzicht te bieden...

Lees verder
Historische afkomst: een emotionele reis naar het verleden

Historische afkomst: een emotionele reis naar het verleden

Ontdek je diepste wortels met het historische vooroudersrapport van 24Genetics. Stel je voor dat je terug in de tijd kunt reizen, niet alleen om meer te weten te komen over de geschiedenis van de wereld, maar ook om te ontdekken hoe je eigen voorouders hebben bijgedragen aan het vormgeven ervan. Dat is precies wat wij bieden...

Lees verder
Genetica en borstkanker

Genetica en borstkanker

Borstkanker ontstaat wanneer cellen in de borsten zich ongecontroleerd beginnen te vermenigvuldigen, wat resulteert in de vorming van tumoren. Als ze niet worden behandeld, kunnen de kankercellen zich door het lichaam verspreiden en dodelijk worden. Dit type kanker is een mondiaal gezondheidsprobleem en treft...

Lees verder
Longkanker en genetica

Longkanker en genetica

Wat is longkanker? Longkanker bestaat uit de ongecontroleerde vermenigvuldiging van kwaadaardige cellen van het longepitheel. Het begint meestal in deze organen en kan zich verspreiden naar verschillende delen van het ademhalingssysteem, en zelfs de lymfeklieren of andere organen bereiken, zoals...

Lees verder
Wat is een genetische test?

Wat is een genetische test?

In het huidige tijdperk van wetenschap en technologie heeft genetica een revolutie teweeggebracht in ons begrip van erfelijkheid en het functioneren van het menselijk lichaam. Genetische tests, ook wel DNA-testen genoemd, zijn een van de meest opvallende innovaties op dit gebied. Deze tests hebben gewonnen...

Lees verder
Direct-naar-consument genetisch testen

Direct-naar-consument genetisch testen

Van de kleur van onze ogen tot onze aanleg voor bepaalde ziekten, onze genen hebben een grote invloed op ons leven. Dankzij technologische vooruitgang en toonaangevende bedrijven zoals 24Genetics is gepersonaliseerde genetica nu toegankelijker dan ooit. Wat is...

Lees verder
De ziekte van Gaucher en genetica

De ziekte van Gaucher en genetica

Wat is de ziekte van Gaucher? De ziekte van Gaucher is een zeldzame autosomaal recessieve (twee kopieën van een gemuteerd gen moeten aanwezig zijn om de ziekte te ontwikkelen) genetische stoornis, die het gevolg is van een tekort aan een lysosomaal enzym genaamd glucocerebrosidase, dat de opslag veroorzaakt van...

Lees verder
  0
  Winkelmand
  Uw winkelwagen is leeg
   Bereken Shipping
   Breng Coupon