24G-logo
0 0,00

Kanker en genetica

Wat is kanker?

Cellen zijn de basiseenheden waaruit het menselijk lichaam bestaat, en ze groeien en delen om nieuwe cellen te creëren wanneer het lichaam ze nodig heeft, en vormen onze organen en weefsels. Meestal sterven ze als ze oud worden of te beschadigd raken, en nieuwe cellen nemen hun plaats in [1]. Kanker ontstaat wanneer sommige cellen ongecontroleerd groeien, hun grenzen overschrijden en zich verspreiden naar andere delen van het lichaam. Het kan beginnen in bijna elk orgaan of weefsel, dat ongeveer 30 biljoen cellen omvat [2], [3].

 

– Tumoren en kanker

Af en toe verandert het genetische materiaal van de cel en wordt de controle van de groei aangetast, zodat de cellen te snel beginnen te delen en niet op natuurlijke wijze afsterven [4], [5]. Dit kan resulteren in een onregelmatige ophoping van cellen, ook wel een tumor of neoplasma genoemd [6]. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, zijn ze echter niet allemaal synoniem met kanker [7], [8]. In plaats daarvan kunnen we twee soorten tumoren onderscheiden:

 • Goedaardig of niet-kankerachtig.
 • Kwaadaardig of kankerachtig.

Het verschil ligt in het feit dat de eerste zich in een specifiek weefsel of orgaan bevindt. In het laatste geval kunnen hun cellen worden vrijgegeven in de bloedsomloop en zich door het lichaam verspreiden, waardoor nieuwe tumoren, andere organen en weefsels ontstaan. Dit proces wordt metastase genoemd [1]. Niet alle kankers zijn echter afkomstig van solide tumoren. In het geval van sommige kankers die verband houden met de bloedsomloop, zoals leukemie, worden onrijpe cellen kanker en, vrijgelaten in de bloedbaan, verdringen ze gezonde cellen.

 

– Soorten kanker

Het woord kanker is een brede term die meer dan 200 soorten omvat. Elk heeft specifieke kenmerken die zelfs compleet kunnen verschillen van de rest. We kunnen ze dus beschouwen als onafhankelijke ziekten met specifieke oorzaken, evolutie en behandeling [9]. Toch zijn er zes hoofdcategorieën te onderscheiden [10]:

 • Carcinoom: van epitheliale oorsprong of kanker van de interne of externe bekleding van het lichaam.
 • Sarcoom: ontstaat in ondersteunende en bindweefsels, zoals botten, pezen, kraakbeen, spieren en vet.
 • Myeloom: ontstaat in de plasmacellen van het beenmerg. Deze zijn verantwoordelijk voor de aanmaak van een deel van de bloedeiwitten.
 • Leukemie: ze ontstaan ​​in het beenmerg, dat witte of rode bloedcellen aanmaakt.
 • Lymfoom: ze ontwikkelen zich in de klieren of lymfeklieren van het lymfestelsel.
 • Gemengde typen: omvatten die kankers die verschillende categorieën of verschillende variëteiten binnen dezelfde categorie omvatten.

 

Gezondheid en incidentie

In de afgelopen decennia is het aantal gediagnosticeerde kankers toegenomen. Dit komt door de toegenomen bevolking, verbeterde technieken voor vroege opsporing en een hogere levensverwachting. Het risico op sterfte door deze oorzaak is echter aanzienlijk afgenomen (Figuur 1) [11], [12]. Geschat wordt dat in 2.7 bij 2020 miljoen mensen in de Europese Unie kanker is vastgesteld en dat nog eens 1.3 miljoen mensen eraan zijn overleden. De totale economische impact van kanker in Europa wordt geschat op meer dan € 100 miljard per jaar [13]. In 2018 bedroegen de totale kosten bijvoorbeeld ongeveer € 199 miljard (€ 378 per hoofd van de bevolking) [14].

Kankersterftecijfer in Europa per 100,000 inwoners tussen 1943 en 2018. Bron: International Agency for Research on Cancer – Wereldgezondheidsorganisatie.

Risicofactoren en preventie

Er zijn meerdere risicofactoren bij de ontwikkeling van kanker en deze kunnen voor elk type kanker verschillen. Velen van hen kunnen worden aangepast, vooral die gerelateerd aan levensstijlen, zoals alcohol- en tabaksgebruik, intense en langdurige blootstelling aan zonlicht, onevenwichtige voeding en onbeschermde seks. Andere zijn echter niet te vermijden, zoals erfelijke genetische aanleg, leeftijd, bepaalde infecties die het risico verhogen, of chemicaliën in het milieu, met name luchtvervuiling [15].

Tussen 30% en 50% van de sterfgevallen door kanker zou kunnen worden vermeden door veranderingen aan te brengen in de belangrijkste risicofactoren en door preventiestrategieën uit te voeren, naast vroege detectie en behandeling [3]. Enkele van de preventieve maatregelen zijn de volgende:

 • Het vermijden van tabak en alcoholgebruik.
 • Zorg voor een gezond gewicht en dieet.
 • Oefen regelmatig.
 • Beoefen veilige seks en laat u vaccineren tegen hepatitis B en het humaan papillomavirus (HPV).
 • Verminder blootstelling aan ultraviolette straling en gebruik zonnebrandcrème.
 • Voorkom luchtvervuiling en rook in huis als gevolg van het gebruik van vaste brandstoffen.
 • Ontvang reguliere medische zorg.

Het presenteren van een of meerdere risicofactoren impliceert niet de ontwikkeling van de ziekte, maar verhoogt de kansen dramatisch. Evenzo kan kanker ontstaan ​​zonder enige risicofactor [15].

 

Behandeling 

Er is een veelvoud aan behandelingen voor kanker. De behandeling hangt af van het type kanker en hoe gevorderd het is. In de meeste gevallen zal een combinatie van behandelingen worden gebruikt om de pathologie te verminderen. Onder de verschillende soorten behandelingen kunnen we het volgende vinden [16]:

 • Chirurgie: meestal uitgevoerd om de kwaadaardige tumor te verwijderen die kanker veroorzaakt.

 • Radiotherapie: uitgevoerd door de patiënt te onderwerpen aan hoge doses straling om kankercellen te vernietigen en zo de tumor te verkleinen.

 • Chemotherapie: omvat de toediening van medicijnen om kwaadaardige cellen te elimineren.

 • Immunotherapie: omvat het versterken van het immuunsysteem om het te helpen kanker te bestrijden.

 • Gerichte therapie: de behandeling is gericht op het vertragen of verlammen van abnormale veranderingen in kankercellen door te voorkomen dat ze ongecontroleerd groeien en delen, waardoor hun verspreiding naar andere delen van het lichaam wordt verminderd.

 • Hormoontherapie: voornamelijk gebruikt voor prostaat- en borstkanker, vertraagt ​​en stopt de groei van kankergezwellen door het gebruik van verschillende hormonen.

 • Stamceltransplantaties: meestal gebruikt na behandeling met chemotherapie of radiotherapie, ze worden gebruikt om bloedstamcellen te herstellen die na behandeling zijn vernietigd.

 • Biomarkertests: maken de detectie mogelijk van genen en eiwitten die informatie geven over kanker, zoals de locatie en het stadium.

De bijwerkingen zijn zeer divers en veel ervan specifiek voor elk van de behandelingen.

 

Hoe ontstaat kanker genetisch gezien?

Een deel van de factoren die kanker veroorzaken, is genetisch bepaald en veroorzaakt veranderingen in de genen die het functioneren van onze cellen regelen, met name hun groei en deling. [4]. Genen bevatten de informatie die nodig is voor het synthetiseren van eiwitten die het correct functioneren van cellen en het organisme mogelijk maken. Mutaties zijn veranderingen in deze genetische informatie die vaak voorkomen. De meeste hebben geen gevolgen en, voor degenen die schadelijk zijn, heeft het organisme een genetisch herstelmechanisme dat probeert ze te corrigeren. Soms treden echter schadelijke mutaties op die schade aan deze genetische informatie veroorzaken die de reparatiemechanismen niet kunnen herstellen. Als deze mutaties de delings- en groeimechanismen beïnvloeden, kunnen ze leiden tot het ontstaan ​​van kanker [17]. Deze mutaties kunnen zijn:

 • Verworven komt het meest voor en komt gedurende het hele leven voor in specifieke cellen, meestal als gevolg van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Ze worden niet overgedragen van ouders op kinderen.
 • Kiembaan: deze komen voor in de zaad- of eicellen en worden doorgegeven aan het nageslacht. Omdat ze de voortplantingscellen aantasten, zijn deze mutaties erfelijk.

De aanwezigheid van dergelijke mutaties is geen garantie voor de ontwikkeling van kanker, maar duidt op een zekere aanleg om kanker te ontwikkelen tijdens het leven van een persoon [11], [18]. Over het algemeen omvat het proces van kankerontwikkeling (carcinogenese) de accumulatie van meerdere mutaties in een lang proces dat vele jaren kan duren. Een paar mutaties veroorzaken celgroei en celdeling die hoger is dan de standaardsnelheid in de eerste fase, maar niet genoeg om kanker te ontwikkelen. Stel echter dat er in deze aangetaste cellen nog steeds nieuwe mutaties ontstaan. In dat geval neemt de celvermeerdering ongecontroleerd toe. Ze raken steeds meer betrokken bij hun vorm, grootte en functie totdat ze het vermogen krijgen om andere weefsels en organen binnen te dringen, waardoor kanker ontstaat (Figuur 2) [18].

Figuur 2. Fasen in de ontwikkeling van een tumor. Bron: Spaanse Vereniging tegen Kanker.

Kanker en 24Genetica

Bij 24Genetics bieden wij u onze Gezondheid en farmacogenetica tests die bepaalde specifieke markers bevatten die verband houden met de genetische aanleg om aan verschillende soorten kanker te lijden en de effectiviteit van verschillende geneesmiddelen die bij de behandeling ervan betrokken zijn.

 

Bibliografie

[1] American Society of Clinical Oncology, "Wat is kanker? | Kreeft.net.” https://www.cancer.net/navigating-cancer-care/cancer-basics/what-c%C3%A1ncer (geraadpleegd op 26 januari 2022).

[2] E. Bianconi et al., "Een schatting van het aantal cellen in het menselijk lichaam", https://doi.org/10.3109/03014460.2013.807878, vol. 40, nee. 6, blz. 463–471, november 2013, doi: 10.3109/03014460.2013.807878.

[3] Wereldgezondheidsorganisatie, "Kanker - WHO." https://www.who.int/health-topics/cancer#tab=tab_1 (geraadpleegd op 25 januari 2022).

[4] National Cancer Institute van de National Institutes of Health, "Wat is kanker? – NCI.” https://www.cancer.gov/about-cancer/understanding/what-is-cancer (toegankelijk 25 januari 2022).

[5] Nationale gezondheidsdienst, "Kanker - NHS." https://www.nhs.uk/conditions/cancer/ (geraadpleegd op 25 januari 2022).

[6] National Cancer Institute van de National Institutes of Health, "Definitie van neoplasma - NCI Dictionary of Cancer Terms - National Cancer Institute." https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/neoplasm (toegankelijk 26 januari 2022).

[7] MedlinePlus, "Kanker: MedlinePlus enciclopedia médica." https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001289.htm (toegankelijk 25 januari 2022).

[8] MedlinePlus, "Tumor: MedlinePlus enciclopedia médica." https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001310.htm (toegankelijk 26 januari 2022).

[9] Asociación Española Contra el Cáncer, “¿Cuántos Tipos de Cáncer Existen? | AECK.” https://www.contraelcancer.es/es/todo-sobre-cancer/tipos-cancer (toegankelijk 26 januari 2022).

[10] National Cancer Institute van de National Institutes of Health, "Kankerclassificatie | SEER-training.” https://training.seer.cancer.gov/disease/categories/classification.html (toegankelijk 26 januari 2022).

[11] Sociedad Española de Oncología Médica, “¿Qué es el cancer y cómo se desarrolla?” https://seom.org/informacion-sobre-el-cancer/que-es-el-cancer-y-como-se-desarrolla (toegankelijk 26 januari 2022).

[12] Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek – Wereldgezondheidsorganisatie, “Global Cancer Observatory.” https://gco.iarc.fr/ (toegankelijk 26 januari 2022).

[13] Europese Commissie, "Europe's Beating Cancer Plan", MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Brussel, 2021.

[14] T. Hofmarcher, P. Lindgren, N. Wilking en B. Jönsson, "The cost of cancer in Europe 2018", European Journal of Cancer, vol. 129, blz. 41-49, april 2020, doi: 10.1016/J.EJCA.2020.01.011.

[15] Hospital Clínic de Barcelona, ​​“Causas del Cáncer | PortalCLÍNIC.” https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/enfermedades/cancer/causas-y-factores-de-riesgo (toegankelijk 26 januari 2022).

[16] National Cancer Institute bij de National Institutes of Health, "Typen kankerbehandeling - National Cancer Institute." https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types (toegankelijk 26 januari 2022).

[17] American Society of Clinical Oncology, "The Genetics of Cancer | Kreeft.net.” https://www.cancer.net/navigating-cancer-care/cancer-basics/genetics/genetics-cancer (toegankelijk 26 januari 2022).

[18] Asociación Española Contra el Cáncer, “Origen del Cáncer. Cómo se produceren el Cáncer? | AECK.” https://www.contraelcancer.es/es/todo-sobre-cancer/que-es-cancer/origen (toegankelijk 26 januari 2022).

 

 

Geschreven door Manuel de la Mata

Geneticus

Maculadegeneratie en genetica

Maculadegeneratie is een oogziekte die wereldwijd miljoenen mensen treft. Hoewel leeftijd een belangrijke risicofactor is, speelt ook genetica een rol bij de ontwikkeling ervan. Sommige vormen van maculaire degeneratie zijn zelfs gerelateerd aan specifieke genetische mutaties, die kunnen worden...

Lees verder

De relatie tussen hartinfarct en genetica

Hartziekte is wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn hart- en vaatziekten, waaronder hartinfarcten, verantwoordelijk voor 31% van alle sterfgevallen wereldwijd. Dit komt neer op 17.9 miljoen doden per...

Lees verder

Zeldzame ziekten

Zeldzame ziekten worden gekenmerkt door hun lage prevalentie, die wordt gedefinieerd als het aantal mensen in een specifieke groep dat op een bepaald moment aan een bepaalde ziekte lijdt. Hoewel er geen eenduidige definitie is voor de term 'zeldzame ziekte', zijn ze allemaal gebaseerd op de...

Lees verder

Obesitas en genetica

Obesitas wordt gedefinieerd als een abnormale of overmatige ophoping van vet die schadelijk kan zijn voor de gezondheid (1). Daarom hebben enkele van de belangrijkste vragen die eromheen draaien betrekking op de vraag of obesitas genetisch of erfelijk is. Onder de verschillende bestaande methoden om te meten en...

Lees verder

De invloed van genetica op intracraniale aneurysma's

Het is belangrijk om de factoren te begrijpen die de gezondheid van de hersenen in gevaar kunnen brengen. Onderzoek heeft aangetoond dat zowel omgevings- als genetische factoren het risico op een intracraniaal aneurysma kunnen verhogen, een verzwakt gebied in een bloedvat in de hersenen waardoor het verwijdt of...

Lees verder

Primaire biliaire cirrose: een genetische leveraandoening

Primaire biliaire cirrose, ook bekend als primaire biliaire cholangitis, is een ziekte die wordt gekenmerkt door progressieve vernietiging van levercellen, wat kan leiden tot een aantal ernstige complicaties. Het is bekend dat er genetische gevoeligheid kan zijn bij de ontwikkeling van...

Lees verder

Welke rol spelen genetica bij reumatoïde artritis?

Reumatoïde artritis valt in een zeer brede groep pathologieën die auto-immuunziekten worden genoemd. Deze chronische aandoeningen worden gekenmerkt doordat het immuunsysteem zijn eigen weefsels en organen aanvalt, wat overal in het lichaam kan voorkomen. De exacte oorzaak van auto-immuun...

Lees verder

Wilms-tumor en genetica

De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat jaarlijks meer dan driehonderdduizend kinderen wereldwijd de diagnose kanker krijgen [2]. Wilms-tumor is een van de meest voorkomende vormen van nierkanker bij kinderen, hoewel de incidentie niet al te hoog is: 1 op de 10,000 kinderen...

Lees verder
  0
  Winkelwagen
  Uw winkelwagen is leeg
   Bereken Shipping
   Breng Coupon